fokke-en-sukke

  • Voor de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen is het traject iets anders. We beginnen hier ook met een vrijblijvend en gratis intakegesprek. In dit gesprek proberen we er achter te komen waar de hulpvraag van uw kind ligt.
  • Het komt vaak voor dat (hoog)begaafde kinderen niet meer met plezier naar school gaan. De hulp kan dan zijn op het gebied van coaching wat betreft de (hoog)begaafdheid, zodat het kind zichzelf beter begrijpt in de schoolse situatie, of misschien is er meer hulp nodig op het gebied van opgelopen hiaten (onderpresteren), of juist op het gebied van ‘verveling’ op school. Het gaat er uiteindelijk om dat uw kind op een fijne manier mee kan draaien in de klas en weer met plezier naar school gaat.
  • Begeleiding bieden aan de school/leerkracht van uw kind ligt ook binnen de mogelijkheden. Leerkrachten weten vaak niet wat ze precies moeten doen met (hoog)begaafde kinderen in de klas. Hiermee kan ik ze goed begeleiden, ook omdat ik weet hoe de dagelijkse praktijk in een klas is. Het is mijn bedoeling uw kind de juiste hulp op school te bieden, zonder dat de leerkracht hiermee extra belast wordt.
  • De coaching/bijles vindt altijd plaats bij mij thuis in de praktijk aan de Brederostraat 85 te Zwolle.